• (đổi hướng từ Arcs)
  /ɑrk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình cung
  (toán học) cung
  Cầu võng
  (điện học) cung lửa; hồ quang
  voltaic arc; electric arc
  cung lửa điện

  Động từ

  Tạo nên một cung lửa điện

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cung, hồ quang

  Ô tô

  hồ điện quang

  Xây dựng

  vòm quấn

  Điện lạnh

  cung lửa hồ quang

  Điện

  cung điện

  Kỹ thuật chung

  hình cung
  hồ quang
  cung lửa
  cuốn
  vòm

  Địa chất

  hình cung, hình lửa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  angle , arch , bow , crook , curve , round , turn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X