• /ˈkrɛsənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trăng lưỡi liềm
  Hình lưỡi liềm
  (sử học) đế quốc Thổ-nhĩ-kỳ
  Đạo Hồi
  the Cross and the Crescent
  Đạo Thiên chúa và Đạo Hồi

  Tính từ

  Có hình lưỡi liềm
  Đang tăng lên, đang phát triển

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  trăng khuyết
  crescent-shaped
  hình trăng khuyết
  trăng lưỡi liềm
  crescent-shaped
  hình trăng lưỡi liềm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hình lưỡi liềm
  barchan crescent shaped dune
  cồn cát hình lưỡi liềm

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bánh quai vạc
  bánh sừng bò

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X