• /´æziməθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (khoa bản đồ) góc phương vị

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phương vị

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Góc cực, góc phương vị

  Kỹ thuật chung

  độ phương vị
  azimuth (surveying)
  độ phương vị (khảo sát)
  azimuth instrument
  máy đo phương vị
  magnetic azimuth
  độ phương vị từ
  solar azimuth
  độ phương vị mặt trời
  góc cực
  góc phương
  altitude azimuth
  góc phương vị độ cao
  Azimuth (AZ)
  góc phương vị
  azimuth angle
  góc phương vị
  azimuth marker
  đường chỉ góc phương vị
  azimuth of the plane of polarization
  góc phương vị của mặt phẳng phân cực
  back azimuth
  góc phương vị nghịch
  compass azimuth
  góc phương vị địa bàn
  compass azimuth
  góc phương vị la bàn
  Electronic Azimuth Director Indicator (EADI)
  đèn chỉ thị của bộ định hướng góc phương vị điện tử
  gap azimuth
  góc phương vị khe
  geodetic azimuth
  góc phương vị trắc địa
  geographic azimuth
  góc phương vị thực
  geographical azimuth
  góc phương vị địa lý
  geographical azimuth
  góc phương vị thực
  initial azimuth
  góc phương vị ban đầu
  initial azimuth
  góc phương vị gốc
  launch azimuth
  góc phương vị phóng tàu
  magnetic azimuth
  góc phương vị từ
  resolution in azimuth
  sự chuyển đổi góc phương vị
  Solar azimuth
  Góc phương vị Mặt Trời
  surveying azimuth
  góc phương vị trắc địa
  true azimuth
  góc phương vị thực
  góc phương vị
  altitude azimuth
  góc phương vị độ cao
  azimuth marker
  đường chỉ góc phương vị
  azimuth of the plane of polarization
  góc phương vị của mặt phẳng phân cực
  back azimuth
  góc phương vị nghịch
  compass azimuth
  góc phương vị địa bàn
  compass azimuth
  góc phương vị la bàn
  Electronic Azimuth Director Indicator (EADI)
  đèn chỉ thị của bộ định hướng góc phương vị điện tử
  gap azimuth
  góc phương vị khe
  geodetic azimuth
  góc phương vị trắc địa
  geographic azimuth
  góc phương vị thực
  geographical azimuth
  góc phương vị địa lý
  geographical azimuth
  góc phương vị thực
  initial azimuth
  góc phương vị ban đầu
  initial azimuth
  góc phương vị gốc
  launch azimuth
  góc phương vị phóng tàu
  magnetic azimuth
  góc phương vị từ
  resolution in azimuth
  sự chuyển đổi góc phương vị
  Solar azimuth
  Góc phương vị Mặt Trời
  surveying azimuth
  góc phương vị trắc địa
  true azimuth
  góc phương vị thực
  phương vị

  Giải thích VN: Là phương ngang của một vector, được đo bằng độ theo chiều kim đồng hồ quay từ trục y dương. Ví dụ độ trong la bàn. .

  absolute azimuth
  phương vị tuyệt đối
  altitude azimuth
  góc phương vị độ cao
  apparent azimuth
  phương vị biểu kiến
  astronomical azimuth
  phương vị thiên văn
  Azimuth (AZ)
  góc phương vị
  azimuth (surveying)
  độ phương vị (khảo sát)
  azimuth angle
  độ phương vị
  azimuth angle
  góc phương vị
  azimuth circle
  vòng phương vị
  azimuth clamp
  cái kẹp phương vị
  azimuth closure
  sai số khép phương vị
  azimuth compass
  địa bàn phương vị
  azimuth compass
  la bàn phương vị
  azimuth deviation
  độ lệch phương vị
  azimuth distortion
  sự méo do phương vị
  azimuth effect
  hiệu ứng phương vị
  azimuth instrument
  máy đo phương vị
  azimuth line
  đường thẳng phương vị
  azimuth marker
  đường chỉ góc phương vị
  azimuth observation
  sự xác định phương vị
  azimuth of dip
  phương vị hướng cắm
  azimuth of the meridian marks
  phương vị của đường chiếu chuẩn
  azimuth of the plane of polarization
  góc phương vị của mặt phẳng phân cực
  azimuth plane
  mặt phẳng phương vị
  azimuth resolution
  độ phân giải phương vị
  azimuth tangent screw
  vít tiếp tuyến phương vị
  azimuth thrust
  lực đẩy theo phương vị
  azimuth transversal mode (ATM)
  kiểu dao động ngang theo phương vị
  azimuth traverse
  đường ngang phương vị
  back azimuth
  góc phương vị nghịch
  back azimuth
  phương vị ngược
  calculated azimuth
  phương vị tính toán
  compass azimuth
  góc phương vị địa bàn
  compass azimuth
  góc phương vị la bàn
  compass azimuth
  phương vị từ
  Electronic Azimuth Director Indicator (EADI)
  đèn chỉ thị của bộ định hướng góc phương vị điện tử
  forward azimuth
  phương vị thuận
  gap azimuth
  góc phương vị khe
  geodetic azimuth
  góc phương vị trắc địa
  geodetic azimuth
  phương vị trắc địa
  geographic azimuth
  góc phương vị thực
  geographic azimuth
  phương vị địa lý
  geographical azimuth
  góc phương vị địa lý
  geographical azimuth
  góc phương vị thực
  grid azimuth
  phương vị lưới tọa độ
  initial azimuth
  góc phương vị ban đầu
  initial azimuth
  góc phương vị gốc
  initial azimuth
  phương vị ban đầu
  instrumental azimuth
  phương vị máy
  Laplace azimuth
  phương vị Laplace
  launch azimuth
  góc phương vị phóng tàu
  Launch Azimuth (LA)
  phương vị phóng (tên lửa)
  magnetic azimuth
  độ phương vị từ
  magnetic azimuth
  góc phương vị từ
  magnetic back azimuth
  phương vị nghịch từ
  observed azimuth
  phương vị quan trắc
  reference azimuth
  phương vị chuẩn
  reference azimuth
  phương vị xuất phát
  relative azimuth
  phương vị tương đối
  resolution in azimuth
  sự chuyển đổi góc phương vị
  simulated azimuth
  phương vị tương tự
  solar azimuth
  độ phương vị mặt trời
  Solar azimuth
  Góc phương vị Mặt Trời
  surveying azimuth
  góc phương vị trắc địa
  surveying azimuth
  phương vị trắc địa
  true azimuth
  góc phương vị thực
  true azimuth
  phương vị thực

  Địa chất

  phương vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X