• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  làm cho phù hợp với điều kiện cực bắn

  Giải thích EN: The construction or treatment of machinery so it can be used in areas of very low temperatures. Giải thích VN: Việc xây dựng hoặc xử lý cho máy móc làm cho nó có thể sử được dụng ở những vùng có nhiệt độ thấp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X