• /'ʤʌmbou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người to lớn chậm chạp; vật to lớn khó coi
  Người thành công một cách đặc biệt
  Máy bay lớn chuyên chở hành khách

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  xe khoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X