• /¸ɔ:tou¸reidi´ɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách tự chụp bằng tia phóng xạ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  tự chụp phóng xạ

  Kỹ thuật chung

  kĩ thuật tự chụp bằng phóng xạ

  Giải thích EN: A technique in which the image of a radioactive specimen is obtained using a photographic or X-ray sensitive emulsion. Thus, autoradiographic. Also, RADIOAUTOGRAPHY. Giải thích VN: Kĩ thuật chụp ảnh một mẫu phóng xạ bằng cách dùng lọai giấy ảnh nhạy đối với tia X.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X