• /¸eivi´ɔniks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa học điện tử áp dụng vào hàng không

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện tử hàng không

  Giải thích EN: A general term for the development and production of electrical and electronic equipment for use in aircraft, spacecraft, and missiles. Giải thích VN: Thuật ngữ chung chỉ sự phát triển, sản xuất các thiết bị điện, điện tử cho máy bay, tàu vũ trụ và tên lửa.

  Backup Avionics System Software (BASS)
  phần mềm hệ thống điện tử hàng không dự phòng
  hàng không điện từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X