• Kỹ thuật chung

  hộp ổ trục

  Giải thích EN: The box-shaped bearing arrangements of a railway through which an axle passes in the hub of a wheel. Giải thích VN: Bộ phận giá hình trụ của đường ray qua đó một trục đi qua tâm bánh xe.

  axle box cellar
  hộp dầu hộp ổ trục
  axle box cover
  nắp hộp ổ trục
  axle box lid
  nắp hộp ổ trục
  axle box sponge-box
  hộp dầu hộp ổ trục

  Cơ - Điện tử

  Hộp ổ trục

  Hộp ổ trục

  Xây dựng

  hộp ổ trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X