• (đổi hướng từ Arrangements)
  /ə´reindʒmənt/

  {/ə'reindʤmənt/}}

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sắp xếp, sự sắp đặt, cái được sắp xếp, cái được sắp đặt
  ( số nhiều) sự thu xếp, sự chuẩn bị
  to make one's own arrangements
  tự thu xếp
  Sự dàn xếp, sự hoà giải
  to come to an arrangement
  đi đến chỗ dàn xếp, đi đến chỗ hoà giải
  to make arrangements with somebody
  dàn xếp với ai
  Sự cải biên, sự soạn lại (bản nhạc, vở kịch...); bản cải tiến, bản soạn lại
  (toán học) sự chỉnh hợp
  (kỹ thuật) sự lắp ráp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cách sắp đặt
  chỉnh hợp
  arrangement with repetition
  chỉnh hợp có lặp

  Xây dựng

  cách xếp đặt
  qui hoạch
  sự ghép bộ
  sự sửa soạn
  sự xếp

  Kỹ thuật chung

  bố cục
  bố trí
  quy hoạch
  territory arrangement
  sự quy hoạch lãnh thổ
  sắp xếp
  sơ đồ
  sự bố cục
  sự bố trí
  sự chỉnh hợp
  sự đặt
  sự lắp ráp
  sự phối hợp
  sự sắp xếp
  sự sắp đặt
  sự tổ hợp
  sự xắp xếp
  thiết bị
  automatic defrosting arrangement
  thiết bị phá băng tự động
  defrosting arrangement
  thiết bị phá băng
  low-temperature refrigerating arrangement
  thiết bị lạnh nhiệt độ thấp
  measuring arrangement
  thiết bị đo
  multiple stage compression arrangement
  thiết bị (lạnh) nén nhiều cấp
  multiple stage compression arrangement
  thiết bị lạnh nhiều cấp
  oil recovering arrangement
  thiết bị phục hồi dầu
  oil recovering arrangement
  thiết bị tái sinh dầu
  purging arrangement
  thiết bị thổi sạch
  thermal transfer arrangement
  thiết bị trao đổi nhiệt
  thermal transfer arrangement
  thiết bị truyền nhiệt
  thermal transfer arrangement
  thiết bị truyền nhiệt (trao đổi nhiệt)

  Kinh tế

  dàn xếp
  điều đình
  hiệp định
  arrangement for settlement
  hiệp định thanh toán
  Cotton Textile Arrangement
  Hiệp định Hàng dệt Bông
  Multi- Fibre Arrangement
  Hiệp định về các loại Sợi (của GATT)
  Multi-Friable Arrangement
  Hiệp định về các loại sợi (của GATT)
  reciprocal currency arrangement
  hiệp định tiền lệ hỗ huệ
  reciprocal currency arrangement
  hiệp định tiền tệ hỗ huệ
  sắp đặt
  sự thương lượng
  thỏa thuận
  agency arrangement
  thỏa thuận nghiệp vụ quản lý
  market sharing arrangement
  thỏa thuận phân chia thị trường
  reinsurance arrangement
  thỏa thuận tái bảo hiểm
  Snake arrangement
  thỏa thuận "con rắn"
  swap arrangement
  thỏa thuận tương trợ tín dụng
  voluntary arrangement
  sự giải quyết công nợ theo thỏa thuận

  Địa chất

  sự bố trí, sự sắp xếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X