• Kỹ thuật chung

    đường chỉ góc phương vị

    Giải thích EN: A line on a radar display that passes through a target so that the bearing may be identified. Giải thích VN: Đường thẳng trên màn hình rađa đi qua mục tiêu, chỉ ra vị trí phương hướng của mục tiêu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X