• Cơ khí & công trình

  sức đối áp

  Vật lý

  đối áp suất
  phản áp lực lực hút

  Kỹ thuật chung

  đối áp
  lực cản thoát
  lực phản áp
  áp suất

  Giải thích EN: In a drainage pipe, any air pressure exceeding atmospheric pressure.. Giải thích VN: (trong ống thoát nước) áp suất khí trong ống cao hơn áp suất khí quyển.

  back pressure control
  khống chế áp suất hút
  back pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất thấp
  back pressure turbine
  tuabin đối áp suất
  exhaust back pressure
  áp suất ngược của khí thải
  hydraulic back-pressure valve for low pressure installations
  thủy lực ngược để lắp đặt áp suất thấp
  áp suất hút
  back pressure control
  khống chế áp suất hút
  áp suất ngược
  exhaust back pressure
  áp suất ngược của khí thải
  sức ép lại
  sức nghịch áp

  Xây dựng

  áp lực ngược

  Kinh tế

  áp suất đối kháng

  Địa chất

  áp lực nóc, áp lực vách, đối áp, phản áp lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X