• Xây dựng

    thanh chèn tường, chèn vách

    Giải thích EN: A wood slat affixed at the corner of a wall or partition to which the ends of a lath can be nailed. Giải thích VN: Thanh gỗ mỏng chèn thêm vào góc của bức tường hay bức vách để giữ mái.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X