• /la:θ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lati, mèn, thanh gỗ mỏng (để lát trần nhà...)
  as thin as a lath
  gầy như cái que (người)

  Ngoại động từ

  Lát bằng lati

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nan gõ lati
  đặt lati
  lati

  Giải thích EN: A thin wooden strip of timber used to provide strength for plaster, trellis, or slats. Giải thích VN: Miếng gỗ mộc mỏng làm từ gỗ khối được dùng để tăng sức bền cho thạch cao, lưới mắt cáo hay thanh gỗ.

  lath wood
  gỗ lati (để trát)
  plasterers lath
  lati cho vữa bám
  rendering lath
  lati cho vữa bám
  wood lath
  lati gỗ (dùng để lợp nhà hoặc trát)
  lati trát vữa
  thanh cốt vách

  Kỹ thuật chung

  nan tre lati
  bản
  mia
  thanh
  thước đo
  tấm ván

  Địa chất

  cọc ván của vì cọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X