• Kỹ thuật chung

  lưới cơ sở
  lưới đường gốc
  mạng nền (base net)

  Giải thích EN: In surveying, a set of triangles and quadrilaterals that start with a measured base line and connect with a line of the main scheme of a triangulation net. Giải thích VN: Trong khảo sát, các tam giác và tứ diện bắt đầu với một vạch ranh giới định trước và gắn với trục chung của hệ thống đạc tam giác.

  Xây dựng

  lưới cơ sở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X