• /´beis¸bɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ván gỗ ghép chân tường

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gờ chân tường
  chỉ len chân tường

  Giải thích EN: A sometimes ornamented board forming the base of an interior wall and designed to cover the joint between the wall and floor. Giải thích VN: Tấm trang trí quanh chân một bức tường trong nhà hoặc tấm phủ các điểm nối giữa tường và sàn.

  baseboard heater
  bộ sưởi gờ chân tường
  low baseboard
  gờ chân tường thấp
  slotted baseboard
  gờ chân tường có khe

  Kỹ thuật chung

  bản gốc
  bờ tường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X