• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có rãnh; được cắt (xẻ) rãnh

  Hóa học & vật liệu

  có kẽ nứt

  Xây dựng

  độ sụt (hình nón) của bê tông

  Cơ - Điện tử

  (adj) có rãnh, được cắt rãnh

  Kỹ thuật chung

  bị nứt
  có khía
  có rãnh
  key-slotted
  có rãnh then
  long-slotted
  có rãnh dọc
  slotted head screw
  đinh ốc đầu có rãnh
  slotted headless screw
  vít không đầu có rãnh
  slotted link
  culit (có) rãnh
  slotted link
  thanh có rãnh trượt
  slotted nut
  đai ốc có rãnh
  slotted nut
  đai ốc có rãnh xẻ
  slotted-ring network
  mạng vòng có rãnh
  rãnh
  flat long-slotted crosshead
  đầu cốp phẳng rãnh dài
  frame slotted system
  hệ thống có khe rãnh mành
  key-slotted
  có rãnh then
  long-slotted
  có rãnh dọc
  slotted ALOPHA system
  hệ thống ALOHA có khe rãnh
  slotted angle
  góc cắt rãnh
  slotted armature
  phần ứng xẻ rãnh
  slotted countersunk-head screw
  vít đầu chìm có xẻ rãnh
  slotted fillister head screw
  vít đầu trụ có xẻ rãnh
  slotted head
  đầu (bulông, vít) xẻ rãnh
  slotted head
  đầu xẻ rãnh
  slotted head screw
  đinh ốc đầu có rãnh
  slotted head screw
  vít mũ xẻ rãnh
  slotted headless screw
  vít không đầu có rãnh
  slotted headless screw
  vít không mũ có xẻ rãnh
  slotted link
  culit (có) rãnh
  slotted link
  thanh có rãnh trượt
  slotted nut
  đai ốc có rãnh
  slotted nut
  đai ốc có rãnh xẻ
  slotted perforation
  sự đục rãnh
  slotted round-head bolt
  bulông đầu tròn có xẻ rãnh
  slotted screw
  vít có xẻ rãnh
  slotted screw
  vít mũ xẻ rãnh
  slotted section
  phần xẻ rãnh
  slotted system
  hệ thống có khe rãnh
  slotted-ring network
  mạng vòng có rãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X