• Kỹ thuật chung

    các giới hạn của pin/ắcqui

    Giải thích EN: The portion of a chemical plant where the actual processes are carried out, as distinguished from offices, storage buildings, and other off-site structures. Giải thích VN: Một phần của một dây chuyền hóa học nơi các quy trình đựoc tiến hành, chẳng hạn như các văn phòng, nhà kho hay các công trình xây dựng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X