• Cơ khí & công trình

  mô-măng uốn

  Kỹ thuật chung

  kết cấu tàu thủy momen uốn
  mômen uốn
  bending moment (atmid-span)
  mômen uốn giữ nhịp
  bending moment area
  diện tích (biểu đồ) mômen uốn
  bending moment area
  diện tích mômen uốn
  bending moment coefficients
  hệ số mômen uốn
  bending moment curve
  đường cong mômen uốn
  bending moment diagram
  biểu đồ mômen uốn
  bending moment envelope
  đường bao mômen uốn
  bending-moment diagram
  biểu đồ mômen uốn
  breaking bending moment
  mômen uốn phá hoại
  curve of maximum bending moment
  đường cong mômen uốn lớn nhất
  final bending moment diagram
  biểu đồ mômen uốn cuối cùng
  free bending moment diagram
  biều đồ mômen uốn rầm đơn giản
  influence line for bending moment
  đường ảnh hưởng mômen uốn
  maximum bending moment
  mômen uốn cực đại
  negative bending moment
  mômen uốn âm
  positive bending moment
  mômen uốn dương
  summary bending moment
  tổng mômen uốn
  thin shell with zero bending moment
  vỏ mỏng trong đó mômen uốn triệt tiêu
  ultimate bending moment
  mômen uốn giới hạn
  ultimate bending moment
  mômen uốn tới hạn

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Mômen uốn

  Xây dựng

  Mô men uốn

  Địa chất

  mômen uốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X