• /ˈsʌməri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giản lược (không chú ý đến chi tiết..)
  summary punishment
  sự trừng phạt tức khắc
  summary justice
  công lý chiếu lệ
  Tóm tắt; sơ lược
  a summary account
  một bài báo cáo sơ lược
  Được miễn những thủ tục không cần thiết, được bớt những chi tiết không cần thiết

  Danh từ

  Bản tóm tắt
  in summary
  nói tóm lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vắn tắt

  Xây dựng

  bảng tổng kết
  bảng lược thuật
  tóm lược
  summary info
  thông tin tóm lược
  summary information
  thông tin tóm lược

  Kỹ thuật chung

  bảng tóm tắt
  bản tóm tắt

  Kinh tế

  bản tóm tắt
  bản tổng hợp
  bản tổng kết
  ngắn gọn
  sơ lược
  sự khái lược
  sự trích yếu
  tóm tắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X