• Điện

    điện cực lưỡng cực

    Giải thích EN: An electrode in an electroplating bath that is not connected to either the anode or the cathode. Also, SECONDARY ELECTRODE. Giải thích VN: Một điện cực trong bồn mạ điện không nối với cực dương hay cực âm. Còn gọi là: SECONDARY ELECTRODE.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X