• (đổi hướng từ Birching)
  /bə:tʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giống cây cáng lò, giống cây bulô
  Gỗ bulô
  Cái roi (bằng cành bulô)

  Ngoại động từ

  Quất bằng roi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  gỗ bu lô

  Giải thích EN: The strong, close-textured wood of the birch tree, grown in North America and northern Asia; used for furniture, paneling, and toys. Giải thích VN: Loại gỗ chắc, kết cấu khép của cây bu lô, được trồng ở Bắc Mỹ và bắc Á.Nó được dùng làm đồ đạc trong nhà, đóng ván, và làm đồ chơi.

  Xây dựng

  gỗ bạch dương

  Kỹ thuật chung

  cây bạch dương
  cây bulô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X