• /´blæga:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đê tiện
  Người ăn nói tục tĩu

  Ngoại động từ

  Chửi rủa tục tĩu (ai)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X