• /ro:(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng gầm, tiếng rống
  the roar of a lion
  tiếng gầm của con sư tử
  Tiếng ầm ầm
  the roar of the waves on the rocks
  tiếng sóng vỗ vào vách ầm ầm
  the roar of the connon
  tiếng đại bác nổ ầm ầm, tiếng gầm của đại bác
  Tiếng la hét, tiếng om sòm, tiếng cười phá lên
  to set the whole table in a roar
  làm cho cả bàn ăn cười phá lên

  Nội động từ

  Gầm, rống lên (sư tử, hổ...)
  the lion roared
  con sư tử gầm
  to roar like a bull
  rống lên như bò
  Nổ đùng đùng, nổ ầm ầm, vang lên ầm ầm
  cannons roar
  đại bác nổ ầm ầm
  La hét, gào
  to roar with pain
  la thét vì đau đớn; rống lên vì đau đớn
  to roar with laughter
  cười om sòm, cười phá lên
  to roar someone down
  hét lên bắt ai phải im
  to roar oneself hoarse
  hét đến khản tiếng
  Thở khò khè (ngựa ốm)
  do a roaring trade
  buôn bán phát đạt, thịnh vượng
  a roaring success
  một thành công rất lớn, vang dội

  Phó từ

  Cực kỳ, ầm ĩ
  roaring mad
  nổi điên lên
  roaring drunk
  say bét nhè


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X