• /´blɔkhaus/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) lô cốt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lô cốt

  Giải thích EN: A protective structure, usually constructed of reinforced concrete, with small openings; used for the protection of personnel and controls, direction of gunfire, observation, and operation. Giải thích VN: Một cấu trúc bảo vệ, thường bằng bê tông cốt thép, với một khoảng hở nhỏ được sử dụng để bảo vệ người và các thiết bị điều khiển, chỉnh hướng hỏa lực, quan sát và hoặt động.

  Điện tử & viễn thông

  đài (máy) phóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X