• Đo lường & điều khiển

    tần số đóng ngắt

    Giải thích EN: The frequency at which there is an abrupt change in slope in the graph of the logarithm of the amplitude of the frequency response of a system versus the logarithm of the frequency.Also, CORNER FREQUENCY, KNEE FREQUENCY. Giải thích VN: Tần số tại đó có sự thay đổi đột ngột độ dốc trên đồ thị logarít của biên độ hồi đáp tần số và logarít của tần số. Xem Tần số góc, tần số gối.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X