• /brʌnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gánh nặng chủ yếu, sức mạnh chính
  to bear the brunt of an attack
  chịu đựng mũi giùi của cuộc sống
  Sự căng thẳng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự va đập
  tải trọng động

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X