• /´bə:stiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngập tràn
  bursting with joy
  vui sướng tràn ngập
  Thiết tha vô cùng
  I'm bursting to tell you
  Tôi thiết tha vô cùng muốn bảo anh
  Mót đi tiểu

  Danh từ

  Việc làm nổ; việc nổ
  Việc bắn liên tục

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nổ
  sự bung ra
  sự nổ
  sự tõe ra
  sự vỡ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  calm , peaceful , stable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X