• (đổi hướng từ Erupting)
  /iˈrʌpt/

  Nhập dòng chữ không theo định dạng wiki vào đây

  Thông dụng

  Nội động từ

  Phun (núi lửa)
  Nổ ra (chiến tranh...)
  Nhú lên, mọc (răng)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phun trào

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X