• /prɑ.vɝb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tục ngữ, cách ngôn
  Điều ai cũng biết, điều phổ biến rộng rãi; người mà ai cũng biết; vật mà ai cũng biết
  he is varicious to a proverb
  ai cũng biết nó là thằng cha hám lợi
  he is ignorant to a proverb; he is a proverb for ignorance; his ignotance is a proverb
  nó dốt nổi tiếng
  ( số nhiều) trò chơi tục ngữ
  ( Proverbs) sách cách ngôn (trong kinh Cựu ước)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tục ngữ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X