• /'æksiəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chân lý, sự thật hiển nhiên
  (toán học) tiên đề
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) châm ngôn, phương ngôn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiên đề
  axiom of choise
  tiên đề chọn
  axiom of completeness
  tiên đề đầy đủ
  axiom of congruence
  tiên đề tương đẳng
  axiom of connection
  tiên đề liên thông
  axiom of continuity
  tiên đề liên tục
  axiom of infinity
  tiên đề vô tận
  axiom of order
  tiên đề thứ tự
  axiom of parallels
  tiên đề đường song song
  axiom of reducibility
  tiên đề khả quy
  axiom of scheme
  (toán logic ) sơ đồ tiên đề
  categorical axiom
  tiên đề phạm trù
  distance axiom
  tiên đề khoảng cách
  exactness axiom
  tiên đề khớp
  exchange axiom
  tiên đề thay thế
  excision axiom
  (đại số ) tiên đề khoét
  fist countability axiom
  tiên đề đếm được thứ nhất
  general axiom
  tiên đề tổng quát
  geometric axiom
  tiên đề hình học
  norm axioms
  (giải tích ) các tiên đề chuẩn
  plane axiom
  tiên đề mặt phẳng
  second axiom of countabitity
  tiên đề đếm được thứ hai
  separation axioms
  các tiên đề tách
  space axiom
  tiên đề không gian
  triangle axiom
  (tôpô học ) tiên đề tam giác

  Xây dựng

  tiền đề

  Kỹ thuật chung

  định lý

  Kinh tế

  chân lý
  nguyên lý
  axiom of probability measure
  nguyên lý đo xác suất
  nguyên tắc
  quy luật
  sự thật hiển nhiên
  tiền đề
  axiom of completeness
  tiền đề về tính đầy đủ
  axiom of continuity
  tiền đề về tính liên tục
  axiom of convexity
  tiền đề về tính lồi
  axiom of dominance
  tiền đề về tính mua nhiều
  axiom of local non-satiation
  tiền đề về tính chưa thỏa mãn địa phương
  axiom of reflexibility
  tiền đề về tính phản xạ
  axiom of transitivity
  tiền đề về tính chuyển tiếp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X