• /´pri:sept/

  Thông dụng

  Danh từ

  Châm ngôn
  Lời giáo huấn, lời dạy bảo về đạo lý
  Quy tắc, mệnh lệnh, lệnh; (pháp lý) trát
  Lệnh tổ chức bầu cử
  Lệnh thu tiền, lệnh trả tiền (thuế...)
  (tôn giáo) giới luật

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  huấn lệnh
  quy tắc (kỹ thuật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X