• /kɑ:f/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .calves

  Con bê
  cow in (with) calf
  bò chửa
  Da dê (dùng làm bìa sách, đóng giày) ( (cũng) calfskin)
  Thú con (voi con, cá voi con, nai con, nghé...)
  Trẻ con
  Anh chàng ngốc nghếch, anh chàng khờ khạo
  Tảng băng nỗi

  Danh từ, số nhiều .calves

  Bắp chân
  Phần phủ bắp chân (của tất dài)

  Cấu trúc từ

  to eat the calf in the cow's belly
  chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng; chưa đẻ đã đặt tên
  To kill the fatted calf
  Mổ lợn ăn mừng
  to worship the golden calf
  thờ phụng đồng tiền

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cục băng nổi

  Kỹ thuật chung

  bắp chân
  tảng băng nổi

  Kinh tế

  bê con
  con thú con (voi, nai, cá voi)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X