• (đổi hướng từ Callings)
  /'kɔ:liɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xu hướng, khuynh hướng (mà mình cho là đúng)
  Nghề nghiệp; tập thể những người cùng nghề
  Sự gọi
  Sự đến thăm
  calling card

  Xem card

  calling hours
  giờ đến thăm
  a calling out
  tiếng gọi thất vọng, tiếng kêu cứu
  a calling together
  sự triệu tập

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gọi
  sự gọi

  Kinh tế

  ghé cảng (của tàu bè)
  nghề
  nghề nghiệp
  sự đến thăm
  sự dừng bến
  sự kêu gọi
  sự triệu tập
  calling of a meeting
  sự triệu tập cuộc họp
  thăm viếng
  calling rates
  tỉ lệ thăm viếng để chào hàng
  thiên chức

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  art , business , career , craft , day gig , do * , dodge * , employment , gig * , go * , handicraft , hang * , life’s work , lifework , line , m

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X