• /dodӡ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Động tác chạy lắt léo, động tác di chuyển lắt léo (để tránh một cái gì đó); động tác né tránh (một đòn gì đó ); động tác lách (để lừa đối phương gì đó )
  Sự lẫn tránh (một câu hỏi...)
  Thuật, ngon, mẹo, khoé, mánh lới
  a good dodge for remembering names
  một mẹo hay để nhớ tên
  Sáng kiến tài tình, sáng chế tài tình
  Sự rung chuông lạc điệu (chuông chùm)

  Nội động từ

  Chạy lắt léo, di chuyển lắt léo (để tránh...); né tránh; lách (để lừa đối phương, dắt bóng...)
  Tìm cách lẩn tránh, nói nước đôi, thoái thác
  Rung lạc điệu (chuông chùm)

  Ngoại động từ

  Né tránh
  to dodge a blow
  né tránh một đòn
  Lẩn tránh
  to dodge a question
  lẩn tránh một câu hỏi
  to dodge draft (military service)
  lẩn tránh không chịu tòng quân
  Dùng mánh khoé để lừa gạt; cợt, giỡn, chơi xỏ (ai)
  Hỏi lắt léo (ai)
  Kéo tới, kéo lui, giật tới giật lui (vật gì)
  to dodge about
  o dodge in and out
  Chạy lắt léo, lách

  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  né tránh
  đồ gá
  thiết bị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X