• Đo lường & điều khiển

    hệ thống nhân quả

    Giải thích EN: A system in which the response to an input signal is not dependent upon future input values. Also, NONANTICIPATORY SYSTEM, PHYSICAL SYSTEM. Giải thích VN: Hệ thống mà phản hồi của một tín hiệu vào không phụ thuộc vào giá trị tín hiệu vào tiếp theo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X