• /'keisn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hòm đạn dược
  Xe moóc chở đạn dược (mắc sau xe chở đại bác)

  Danh từ ( (cũng) .pontoon)

  (kỹ thuật) thùng lặn (dùng cho công nhân xây dựng dưới nước)
  (hàng hải) thùng chắn (thùng to hình thuyền để chắn ở cửa vũng sửa chữa tàu)
  caisson disease
  (y học) bệnh khí ép, bệnh thợ lặn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thùng lặn

  Xây dựng

  ketxon không khí nén
  thùng không khí nén
  giếng chìm hơi ép

  Kỹ thuật chung

  buồng lặn
  steel caisson
  buồng lặn bằng thép
  cửa cống
  cửa van nổi
  giếng chìm
  air caisson
  giếng chìm hơi ép
  bell caisson
  giếng chìm dạng cái chuông
  brick caisson
  giếng chìm bằng khối xây
  caisson disease
  bệnh giếng chìm
  caisson foundation
  móng giếng chìm
  caisson foundation
  móng trên giếng chìm
  caisson masonry
  sự đặt giếng chìm
  caisson on temporary cofferdam
  giếng chìm đắp đảo
  cast-in-place concrete caisson
  giếng chìm bê tông đúc tại chỗ
  cellular caisson
  giếng chìm nhiều ngăn
  floating caisson
  giếng chìm chở nổi
  frankie displacement caisson
  giếng chìm chuyển vị kiểu franki
  open caisson sinking
  sự hạ giếng chìm
  reinforced concrete caisson
  giếng chìm bê tông cốt thép
  reusable caisson
  giếng chìm tháo lắp được
  sink a caisson
  hạ giếng chìm
  steel caisson
  giếng chìm bằng thép
  timber caisson
  giếng chìm bằng gỗ
  thùng khí nén
  pneumatic caisson
  ketxon/thùng khí nén

  Địa chất

  ketxon, thùng chìm hơi ép, giếng chìm hơi ép

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  box , case , chamber , chest , float , wagon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X