• /tʃʌnk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lùn và chắc mập; ngựa lùn và chắc mập
  to bite off a big chunk
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vớ phải một việc hắc búa, phải giải quyết một việc khó khăn

  Động từ

  chia thành từng mảng, phân đoạn, cắt khúc

  Toán & tin

  khúc dữ liệu

  Nguồn khác

  Xây dựng

  thanh gỗ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  block , clod , dollop , glob , gob , hunk , lump , nugget , part , piece , portion , wad , clump , hunch , mass , slab , slug , whang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X