• /klɔd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cục, cục đất
  ( the clod) đất đai, ruộng đất
  Người quê mùa cục mịch, người thô kệch ( (như) clodhopper)
  (nghĩa bóng) xác thịt, thể chất (đối với linh hồn)
  Thịt cổ bò

  Ngoại động từ

  Ném cục đất vào (ai...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tảng (đất)

  Xây dựng

  cục đất vón
  hòn đất vón

  Kỹ thuật chung

  cục

  Kinh tế

  thịt cổ bò

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X