• BrE & NAmE /'sɪvɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) công dân
  civic rights
  quyền công dân
  civic duty
  bổn phận công dân
  civic guard
  cảnh sát (ở Ai-len)
  civic center
  trung tâm hành chánh


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X