• /sekt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phái, môn phái; (tôn giáo) giáo phái
  religion sect
  giáo phái
  Viết tắt
  Phần (nhất là của một tài liệu) ( section)
  clause 3 sect 2
  điều khoản 3, phần 2


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X