• /kru:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Toàn bộ thuỷ thủ trên tàu; toàn bộ người lái và nhân viên trên máy bay
  Ban nhóm, đội (công tác...)
  Bọn, tụi, đám, bè lũ

  Thời quá khứ của .crow

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đoàn thủy thủ
  đội tàu thủy
  đội bay

  Hóa học & vật liệu

  kíp (công nhân)

  Toán & tin

  tổ đội

  Kỹ thuật chung

  đoàn
  crew compartment
  khoang phi hành đoàn
  crew compartment
  phi hành đoàn
  exploration crew
  đoàn khảo sát
  exploration crew
  đoàn thăm dò
  flight crew
  phi hành đoàn
  đội
  ban
  phi hành đoàn
  crew compartment
  khoang phi hành đoàn

  Kinh tế

  đoàn thuyền viên
  crew list
  danh sách đoàn thuyền viên
  nhóm biên tập quảng cáo
  thuyền viên
  crew and effects
  thuyền viên và hành lý
  crew articles
  hợp đồng thuê thuyền viên
  crew landing permit
  giấy phép lên bờ của thuyền viên
  crew list
  danh sách đoàn thuyền viên
  crew list
  danh sách thuyền viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X