• /´kindrid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bà con anh em, họ hàng thân thích
  Quan hệ họ hàng
  (nghĩa bóng) sự giống nhau về tính tình

  Tính từ

  Cùng một tông; họ hàng bà con
  kindred tribes
  những bộ lạc cùng một tông
  Cùng một nguồn gốc; giống nhau, tương tự
  kindred languages
  những ngôn ngữ cùng chung một nguồn gốc
  dew, frost and kindred phenomena
  sương, sương giá và các hiện tượng tương tự


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X