• /tiηgl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngứa ran; cảm giác ngứa ran
  to have a tingle in one's arms
  ngứa như có kiến bò ở cánh tay
  Tiếng ù ù (trong tai)
  Sự náo nức, sự rộn lên

  Nội động từ

  ( + with something) có cảm giác bị châm, có cảm giác ngứa, có cảm giác nhoi nhói nhẹ (ở trong da)
  fingers tingling with cold
  những ngón tay tê vì lạnh
  Ù lên (tai)
  my ears tingled
  tai tôi ù lên
  ( + with something) bị kích động, bị kích thích, bị ảnh hưởng bởi (một cảm xúc)
  the people tingle with excitement
  nhân dân bừng lên náo nức

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  viên gạch làm mốc (để thợ nề buộc dây)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X