• Kỹ thuật chung

    giá cho kính thiên văn

    Giải thích EN: A mechanism in a telescope that allows it to move about on its axis and remain focused on the same part of the sky over time. Giải thích VN: Một cơ chế cơ học trong một kính thiên văn cho phép nó di chuyển trên trục của nó và vẫn tập trung vào một đỉêm trên bầu trời.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X