• Điện lạnh

  chu trình đóng (kín)

  Kỹ thuật chung

  chu trình (kín)
  closed cycle cooling system
  hệ thống làm nguội chu trình kín
  closed cycle gas turbine
  tua bin khí chu trình kín
  closed-cycle cooling
  làm lạnh chu trình kín
  closed-cycle cryogenic system
  hệ cryo chu trình kín
  closed-cycle helium refrigerator
  máy lạnh heli chu trình kín
  closed-cycle refrigerating unit
  tổ máy lạnh chu trình kín
  vòng tuần hoàn kín
  closed-cycle cryogenic system
  hệ cryo vòng tuần hoàn kín

  Xây dựng

  chu trình khép kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X