• /kənˌsɒlɪˈdeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm vững chắc, sự làm củng cố
  Sự hợp nhất, sự thống nhất

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự làm chắc
  sự liền chặt

  Toán & tin

  sự tập hợp lại

  Xây dựng

  sự cố kết
  soil consolidation
  sự cố kết của đất
  sự hóa chặt

  Kỹ thuật chung

  cố kết
  nén chặt
  coefficient (of consolidation)
  hệ số nén chặt đất
  consolidation law
  định luật nén chặt
  degree (of consolidation)
  độ nén chặt
  phase of consolidation
  giai đoạn nén chặt


  đầm chặt
  degree (of consolidation)
  độ đầm chặt
  self-consolidation of filled-up soil
  sự tự đầm chặt của đất (đắp)
  soil consolidation
  sự đầm chặt đất


  gia cố
  sự cố kết
  sự củng cố
  sự đông đặc
  sự gắn kết
  sự hóa cứng
  sự hợp nhất
  file consolidation
  sự hợp nhất tập tin
  sự lèn chặt

  Kinh tế

  gom các hàng hóa lại (thành công-ten-nơ để gửi đi)
  nhập chung (công ty)
  sự củng cố
  agent consolidation
  sự củng cố đại lý
  consolidation of capital
  sự củng cố vốn
  sự giữ vững
  sự hợp nhất
  complete consolidation
  sự hợp nhất hoàn toàn
  consolidation by lease
  sự hợp nhất thuê mướn
  consolidation by merger
  sự hợp nhất để củng cố
  consolidation of action
  sự hợp nhất tố tụng
  consolidation purchase
  sự hợp nhất mua
  full consolidation
  sự hợp nhất đầy đủ
  full consolidation
  sự hợp nhất hoàn toàn
  global consolidation
  sự hợp nhất toàn diện
  sự tập hợp (hàng hóa)
  tổng hợp (chương mục)
  việc hợp nhất

  Địa chất

  sự củng cố, sự lèn chặt, sự đông cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X