• /ə¸glɔmə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tích tụ, sự chất đống
  (hoá học) sự kết tụ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chùm đô thị
  quần thể đô thị
  sự nung kết

  Kỹ thuật chung

  cụm dân cư
  kết tụ
  quần cư
  sự kết tụ
  sự thiêu kết
  liquid phase agglomeration
  sự thiêu kết lỏng
  solid phase agglomeration
  sự thiêu kết pha rắn
  sự tích tụ

  Kinh tế

  sự kết tụ

  Địa chất

  sự kết tụ, sự thiêu kết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X