• /´kɔb¸web/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mạng nhện; sợi tơ nhện
  Vải mỏng như tơ nhện; vật mỏng mảnh như tơ nhện
  (nghĩa bóng) cái tinh vi; cái rắc rối (lý luận...)
  the cobwebs of the law
  những cái tinh vi của luật pháp
  (nghĩa bóng) đồ cũ rích, bỏ đi
  cobwebs of antiquity
  đồ cổ cũ rích
  ( số nhiều) (nghĩa bóng) lưới, bẫy
  to blow away the cobwebs from one's brain
  ra ngoài vận động cho sảng khoái tinh thần
  to have a cobwed in one's throat
  khô cổ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  mạng nhện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X