• /´gɔsəmə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cách viết khác gossamery

  Mỏng nhẹ như tơ

  Danh từ

  Tơ nhện
  The, sa, vải mỏng
  as light as gossamer
  mỏng nhẹ như tơ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  coarse , thick

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X