• /´djuəres/

  Thông dụng

  Cách viết khác duresse

  Danh từ

  Sự câu thúc, sự cầm tù
  Sự cưỡng ép, sự ép buộc
  to do something under duress
  làm gì do cưỡng ép

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cưỡng hành cưỡng bách thi hành (hợp đồng đã ký kết)
  sự cưỡng chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X